top of page

Vairāk, kā desmit gadu pieredze.

Maksātnespējas process ir mūsu galvenā specializācija. Aizpildiet anketu, lai saņemtu Bezmaksas attālinātu konsultāciju!

Aizpildiet anketu BEZMAKSAS konsultācijai

Paldies, ka sazinājāties ar mums, tuvākajā laikā atzvanīsim

Klienti mums uzticas

Mēs zinam, kas Jums ir nepieciešams

Bezmaksas konsultācija

Bezmaksas konsultācijā Jums būs iespēja pārrunāt konkrēto situāciju ar mūsu maksātnespējas speciālistiem. Balstoties uz pieredzi, viņi piedāvās tieši Jūsu situācijā iespējamos risinājumus. Ārkārtas stāvokļa laikā bezmaksas konsultācijas sniedzam attāli: telefonsarunā vai videozvanā.

Fizisko un juridisko personu maksātnespējas process.

Maksātnespēja ir mūsu specializācija. Maksātnespējas procesam odrošinām pilnu pakalpojumu klāstu. Maksātnespējas procesā viss no konsultācijām līdz pozitīvam spriedumam.

FIZISKO PERSONU MAKSĀTNESPĒJA

Fiziskās personas maksātnespējas process ir tiesisku pasākumu kopums, kura mērķis ir pēc iespējas pilnīgāk apmierināt kreditoru prasījumus no parādnieka mantas un dot iespēju parādniekam, kura manta un ienākumi nav pietiekami visu saistību segšanai, tikt atbrīvotam no neizpildītajām saistībām un atjaunot maksātspēju.

JURIDISKO PERSONU MAKSĀTNESPĒJA

Juridiskās personas maksātnespējas process ir tiesisku pasākumu kopums, ar kura palīdzību no parādnieka mantas tiek segti kreditoru prasījumi, lai veicinātu parādnieka saistību izpildi.

bottom of page